Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Cactusik Art, dostępny pod adresem internetowym cactusikart.pl, prowadzony jest przez:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorskiego 2F, 83-200 Starogard Gdański

tel.: 698 634 220

e-mail: cactusikart@gmail.com

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, warunki i formy płatności, czas i zasady realizacji zamówień, a także możliwość anulacji lub odstąpienia od umowy oraz rozpatrywania i składania reklamacji.
 • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z Regulaminem i prawem polskim
 • Ceny zawarte w Sklepie są wyrażane w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 • Sprzedaż jest prowadzona jest na terenie Polski.
 • Każdy klient ma dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego na stronie sklepu w module Stopka.
 • Kupujący poprzez złożenie zamówienia potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.
 • Aby skorzystać ze sklepu Klient musi: mieć dostęp do Internetu, zaakceptować pliki cookie, mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player, obsługę javascript i podać aktywny adres e-mail.
 • W Sklepie dostępne są artykuły artystyczne, ręcznie robione i autorskie produkty.

§2 DEFINICJE

 1. Sprzedający:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorskiego 2F, 83-200 Starogard Gdański

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

 • Kupujący/Klient/Konsument – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym cactusikart.pl;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu świadczącego usługi drogą elektroniczną;
 • Towar – produkt fizyczny oferowany w Sklepie. Ręcznie robiony, co oznacza, że poszczególne sztuki Produktu mogą różnić się w obrębie serii Produktów. Różnice mogą występować w postaci wyglądu Produktu (np. minimalne różnice w rozmiarze).
 • Towar cyfrowy – czyli produkt cyfrowy (elektroniczny) dostępny odpłatnie lub bezpłatnie.
 • Towar outletowy  (OUTLET) – to towar oferowany w Sklepie z kategorii Outlet. Towar ten może być używany w ten sam sposób co produkt fizyczny z regularnej sprzedaży. Towar outletowy charakteryzuje się delikatnymi wadami wizualnymi, czyli: kostka jest wypełniona niecałkowicie, farba w kostce jest nieregularnej powierzchni, farba pochodzi z poprzedniej kolekcji (obecnie jest innego koloru lub jest całkowicie wyprzedana). Powyższe wady w żadnym stopniu nie wpływają na użytkowość produktu – Towar  outletowy może być używany tak samo jak podstawowy Towar.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Istawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. w przypadku Klienta;
 • Newsletter – wiadomości e-mail, wysyłane do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail, o charakterze informacyjnym na temat pogłębiania relacji z Klientem, informowaniu o nowych Produktach oraz promocji;
 • Koszyk – lista wybranych Produktów ze Sklepu przez Klienta, lista ta może być modyfikowana, w szczególności ilość;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane Konsumenta zmierzające do bezpośredniego zawarcia Umowy pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym;

§3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników witryny;
  3. korzystania z treści umieszczonych w ramach Sklepu jedynie na własny użytek osobisty;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Klientowi może zostać ograniczone prawo do pełnego korzystania ze Sklepu, gdy Klient naruszył dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Klientów sklepu bądź Sprzedawcy.

§4 PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać w dowolnym momencie 24 godziny na dobę.
 2. Procedura złożenia zamówienia obejmuje następujące kroki:
  • wybór Produktów z uwzględnieniem wariantów i dodanie ich do Koszyka za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”;
  • przejście do zakładki „Koszyk” i sprawdzenie zawartości Koszyka;
  • zapoznanie się z dostępnymi metodami płatności i dostawy;
  • podanie wszelkich niezbędnych informacji do dokonania zakupu: adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktów, wybranie sposobu dostarczenia Produktów, dane Odbiorcy Zamówienia, dane do faktury – jeśli inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • akceptacja Regulaminu po wcześniejszym przeczytaniu go i rzeczywistym zaakceptowaniu jego zasad;
  • przejście do wyboru płatności i dokonanie zakupu.
 3. Z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a Sprzedawcą. Klient zostaje przekierowany na stronę oferującą płatności online, w celu opłacenia zamówienia.

§5 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy:
  • kurier InPost;
  • paczkomat InPost.
 2. Konsument może skorzystać z dostępnych form płatności:
  • płatność online (za pośrednictwem Autopay S.A.);
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
  • płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 3. Rabaty, obniżki cen i inne upusty cenowe udzielane są w Sklepie przez Sprzedającego w ramach organizowanych akcji promocyjnych. Sprzedający sam decyduje o wysokości i rodzaju rabatu/obniżki.
 4. W Sklepie obok ceny danego Produktu umieszczona jest informacja o najniższej cenie Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni.
 5. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez firmę Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka Produktu zakupionego w Sklepie odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Klient zostanie poinformowany o potwierdzeniu Zamówienia poprzez wiadomość na podany przez niego adres e-mail, nastąpi to po złożeniu przez Klienta zamówienia zgodnie z procedurą ujętą w Punkcie IV Regulaminu.
 3. Realizacja Zamówienia polega na wysyłce Produktu do Konsumenta.
 4. W momencie wysłania Produktu do Klienta, wybraną przez niego opcją dostawy, zamówienie zostaje uznane za zrealizowanie.
 5. Sprzedawca dokona wysyłki Produktu do Klienta najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, jednocześnie deklaruje, że dołoży starań, by wysyłka odbyła się w ciągu maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia na adres e-mail.
 7. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji wysyłki, Sprzedawca nie ma wpływu na czas trwania dostawy.
 8. Na każde zrealizowane Zamówienie wystawiana jest faktura VAT – na życzenie Klienta jest ona do niego wysyłana razem z zamówieniem lub poprzez wiadomość e-mail.
 9. Po 3 dniach od złożenia Zamówienia, jeśli nie zostanie ono opłacone przez Klienta, wysłana zostanie wiadomość e-mail z przypomnieniem o konieczności opłacenia zamówienia, aby rozpoczęła się jego realizacja. Jeżeli po upływie 7 dniu od złożenia Zamówienia Klient nie opłaci Zamówienia, zostanie ono anulowane.
 10. Po 7 dniach od zrealizowania zamówienia do Klienta zostanie wysłany e-mail z prośbą o wystawienie opinii dotyczącej dokonanego zakupu.
 11. W razie braku wystawienia opinii przez Klienta po otrzymaniu pierwszej wiadomości Sprzedający ponowi prośbę.
 12. Wystawione przez Konsumenta opinie są publikowane przez Sprzedającego w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.
 13. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.
 14. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§7 NEWSLETTER

 1. Konsument ma możliwość zawarcia umowy o dostarczanie darmowych treści cyfrowych w postaci wiadomości e-mail wysyłanych w formie Newslettera ze Sprzedającym. Wiąże się to z tym, że Konsument zabowiązany jest do dostarczenia Sprzedającemu dane osobowe (imię, adres e-mail) oraz wyraża zgodę na wysyłanie Newslettera do niego. Jest to czynność dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera oraz dostarczenia danych osobowych przez Klienta Sprzedającemu skutkuje brakiem zawarcia umowy.
 2. Zapisanie się do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie formularza (podanie niezbędnych danych, czyli imię oraz adres e-mail Konsumenta). W celu potwierdzenia zapisu i znalezienia się na liście subskrybentów Klient musi potwierdzić zapis poprzez kliknięcie linku/przycisku, który otrzyma na podany przez siebie adres e-mail w formularzu.
 3. Konsument może w każdej chwili wypisać się z otrzymywania Newslettera – wystarczy, że Klient kliknie w link/przycisk, który zamieszczony jest w stopce w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Konsumenta.
 4. Otrzymywane treści są udostępniane do użytku własnego i zabronione jest przekazywanie ich osobom trzecim.

§8 BON PODARUNKOWY

 1. Bon podarunkowy wystawiany jest przez Sprzedawcę:

Cactusik Art Paulina Płonka, Patrycja Probe Spółka Cywilna

Ul. Gryfa Pomorskiego 2F, 83-200 Starogard Gdański

tel.: 698 634 220

e-mail: cactusikart@gmail.com

NIP 592 228 31 44

REGON 387700430

Konto bankowe: 27102019090000300202386985

 1. Bon podarunkowy jest wydawany w formie elektronicznej – do samodzielnego wydruku lub skorzystania z kodu znajdującego się na nośniku (plik PDF).
 2. Bon podarunkowy wystawiany jest na okazicieli.
 3. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 356 dni (1rok) od czasu zakupu bonu.
 4. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany na wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę.
 5. Bon podarunkowy można wykorzystać jeden raz podczas składania jednego zamówienia.
 6. Bon podarunkowy nie jest elektroniczną kartą płatniczą ani żadnym innym elektronicznym instrumentem płatniczym.
 7. Bonu podarunkowego nie można zakupić przy użyciu wcześniej zakupionego Bonu podarunkowego.
 8. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Bonu podarunkowego przez osoby trzecie, które dostęp do Bonu podarunkowego uzyskały poprzez odpowiedzialność Klienta.
 10. Bon podarunkowy można nabyć wyłącznie online na stronie www.cactusikart.pl.
 11. Klient ma prawo zwrócić Bon podarunkowy w ciągu 14 dni od jego daty zakupu.
 12. Bon podarunkowy należy wykorzystać poprzez wpisanie kodu (znajduje się w widocznym miejscu na bonie) w odpowiednim miejscu podczas składania Zamówienia w Koszyku.
 13. Procedura reklamacyjna w sytuacji, gdy Bon podarunkowy okaże się niezdolny do użycia:
  • gdy minie termin ważności Bonu podarunkowego – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do przedłużania terminu;
  • gdy kod nie działa prawidłowo, a termin Bonu podarunkowego nie upłynął wówczas Sprzedawca zobowiązany jest do wygenerowania nowego kodu i przekazania go Klientowi.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy nie podając przyczyny poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie do 14 dni i wysyłając na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę i znajdujący się w zakładce „Zwroty”. Formularz można pobrać tutaj.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zakupiony Produkt Klient zobowiązany jest zwrócić na adres podany przez Sprzedawcę o uprzednim uzgodnieniu.
 4. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Klient otrzymał Produkt.
 5. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami (np. przelew bezpośrednio na konto Konsumenta).
 8. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca zwróci koszty Zamówienia z potrąceniem kosztów wysyłki. Klient może wybrać ponowną wysyłkę Zamówienia po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym i opłaceniu kosztów ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem obowiązującym w procesie składania zamówień.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i potwierdzenia stanu zwracanego Towaru.
 10. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu  do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie odstąpienia od umowy.

§10 REKLAMACJA I RĘKOJMIA

 1. Umową objęte są nowe Produkty.
 2. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres podany w §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie.
 4. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. W przypadku wady zakupionego Produktu Klient może żądać wymiany na rzecz wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia wadliwego Produktu od Konsumenta w przypadku opisanym w §8 pkt.5).
 7. Sprzedający w terminie do 14 dni ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi i udzieli odpowiedzi Klientowi za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny).

§11 PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treści dostępne w Sklepie (czyli zdjęcia, opisy produktów, informacje i art.blogowe) mogą stanowić utwory w rozumieniu Ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedający udziela Klientowi zgody na korzystanie z Produktu do celów własnych.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest traktowany jako element Umowy między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia jego treści w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 4. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.